Generelt om hønsene og bedømmelser


Kære kunde

I underliggende tabel har jeg prøvet at give en bedømmelse af hønsenes vigtigste egenskaber.
Det er lavet ud fra, hvad de fleste kunders spørgsmål går på.
Det skal understreges, at det udelukkende er min egen bedømmelse af hønsene.
Bedømmelsen går fra A det bedste til C det dårligste.

Kolonnen ydelse: sammenfatning af ægstørrelse og mængde.
Kolonnen slagt: bedømmelse af slagtevægt på både høner og eventuelle slagtekyllinger.
Kolonnen udseende: en samlet bedømmelse af fjerdragtens særprægethed og generelle usdeende.
Kolonnen temperament: sammenfattet af om hønsene er rolige, tillidsfulde og egnet til at have sammen med andre.

Under tabellen kan du finde mere uddybende beskrivelser af de enkelte hønsetyper.
NB: Start æglægning kan variere fra det beskrevne. Ændring af foder, flytning eller anden form for stress kan medføre senere start. Det beskrevne er alderen ved start om foråret, når dagene er tiltaget i længde. Når dagene bliver kortere starter æglægningen senere.

Jeg vil gøre opmærksom på, at alle hønsene er "massefremstillede". D.v.s. de er produceret på et stort hønseri. Deraf også de yderst rimelige priser. Det kan ikke garanteres, at der ikke kan forekomme høns inden for de enkelte racer, som ikke er 100 % racerene.
Hvis man ønsker garanterede racerene høns / udstillingshøns, skal man i stedet henvende sig hos racehønseforeningerne, som vil kunne oplyse om forhandlere.

HønsetypeEgenskaber

Ydelse 

Slagt

Udseende

Temperament

Rosengård rød

A

C

B

B

Rosengård hvid

A

C

B

B

Rosengård sort

A

B

B

A

Rosengård tværstribet

A

A

A

B

Rosengård spættet

A B B B

Rhodelænder

A

B

A

A

Sølvblå Kønigsberger

A

B

A

A

Maran

B

B

A

A

Grünleger

A

C

B

B

Italiener

A

B

A

A

Sølvhals

B

B

A

B

Lys Sussex

B

A

B

A

Mørk Sussex

B

A

B

A

Druffler Haube

C

C

A

B

 

Welsumer dværg

C

C

A

B

 

Vorwerk

C A A B