Vigtige og nyttige oplysninger om vort frilandskød.


Kød fra galloway. Galloway kvæg er en skotsk frilandsrace, som kan gå ude både sommer og vinter. Det er en rolig og meget hårdførd race, som klarer sig fint på græs og stråfoder. Dyrene er små af en kødkvægsrace at være og har en meget fin kødkvalitet. 
Oksekød afregnes ud fra vægt efter afpudsning/finpartering.

Fjerkræ er testet for fugleinfluenza ved stikprøvekontrol med blodprøver samt  underkastet den påkrævede sundhedscheck af veterinærkontrollen på slagteriet.
Lovpligtig vaccination af hønsefugle mod Newcastle Desease er naturligvis foretaget.

Råd og vejledning om frilandskød

Dyr, som går på friland, har megen muskeldannelse. Muskler er godt kød men kan være sejt, hvis det ikke får lov til at modne (ligesom oksekød). Derfor anbefaler vi, at man sørger for at kødet modnes inden det skal bruges.

Dette gøres bedst på følgende måde:

Fjerkræ

Fjerkræ er som hovedregel dybfrossent, når du køber det hos os. Dyrene bliver umiddelbart efter slagtning frosset ned til min. -18°C og derefter opbevaret ved min. -18°C ved Rosengård Friland.

Dette sikrer, at du altid får førsteklasses kød, hvor bakterier ikke har kunnet nå at udvikle sig. Men det medfører også, at der ikke er sket nogen modning af kødet.

Dette gøres bedst ved at optø kødet i køleskab ved max. 5°C

Husk: Aldrig optøning ved stuetemperatur.

Ved langsom optøning i køleskab sikrer du, at bakterier ikke udvikles eksplosivt, og samtidig modnes kødet, så det bliver mørt og saftigt. Optøningstid fra 2 til 5 dage alt efter fjerkræets størrelse.

Vi kan ikke anbefale, at man sætter helt eller delvist frossent fjerkræ i ovnen.

Oksekød

Er færdigmodnet ved slagtermester uanset om man køber større portioner, som man selv pakker, eller om man køber færdigpakket, dybfrossent kød.

Men også her er det gældende med langsom optøning i køleskab.