Hvad er hønsene vaccinerede imod og i hvilken alder


Vi får til tider forespørgseler fra jer kunder om, hvad hønsene I køber hos os er vaccinerede imod.
Herunder kan I se hvornår, med hvad og mod hvilke sygdomme hønsene er vaccinerede, når I køber dem hos os.

Der skal lige gøres opmærksom på, at nogle vacciner kun gælder fra et halvt til et helt år, så hønsene vil godt kunne blive syge senere.

Faren for, at voksne høns bliver syge, når de først er hjemme hos jer og ikke bliver flyttet er dog nbetydeligt mindre.

I skal dog være opmærksomme på, at hvis I sætter nye høns ind hos jeres gamle høns, stiger risikoen for sygdomme igen. Dette også selv om både nye og gamle høns er raske.
Høns udvikler ligesom mennesker immunitet overfor kendte bakterier og sgdomme.

Støder de på for hønsene nye og ukendte bakterier, kan både de nye og / eller de gamle bliver syge.

Vaccinationer, som vore høns har fået inden salg
Alder ved vac. Vaccine Vac. metode Mod lidelse
Dag 1 Nobilis Rismavac Injektion Mareks disease
(Hønselammelse)
Dag 1 Innovax-ILT (ILT + HVT) Injektion

Infektiøs laryngotracheitis
(Herpesvirus / luftvelslidelse)

Dag 1 Poulvac IB Primer (100%) Spray Infektiøs bronkitis
Dag 1 IB Primo QX (100%) Spray Infektiøs Bronkitis
Dag 7 Paracox 8 / Evalon Drikkevand Coccidiose
Dag 8 Ceva Salmovac Drikkevand Salmonella
Dag 9 Nobilis Rismavac Injektion Mareks disease
(Hønselammelse)
Dag 14 Nobilis IB 4/91 Drikkevand Infektiøs bronkitis
Dag 18 1. ND Nobilis Clone /
Avisfield ND HB1
Drikkevand
(levende vaccine)
New Castle disease
Dag 21 Gumboro CW Drikkevand Gumboro disease
Uge 5 2. ND Avipro La Sota /
Avisfield ND
Drikkevand
(levende vaccine)
New castle disease
Uge 6 Ceva Salmovac Drikkevand Salmonella
Uge 7 Nobilis IB Ma5 Drikkevand Infektiøs bronkitis
Uge 8 TRT Typ A og Typ B Spray Turkey Rhinotraceite
Uge 10 til 14 Nobilis Coryza Injektion Coryza 
Uge 10 til 14 Nobilis RT - IB - ND - EDS Injektion
(inaktiv vaccine)
Swollen head syndrom
Infektiøs Bronkitis
New castle disease
Egg Drop Syndrom

 

Regler for vaccination mod new castle disease og sammensætning af høns


Der er en del usikkerhed omkring regler for vaccination af høns og sammenblanding af ikke vaccinerede og vaccinerede høns.

Loven om sammensætning siger
Efter § 13 i bekendtgørelse om vaccination mod Newcastle disease herunder paramyxovirus-1 hos duer er det forbudt at indsætte fjerkræ og andre fugle vaccineret mod Newcastle disease i besætninger med fjerkræ, der ikke er vaccineret mod Newcastle disease, med mindre det vaccinerede fjerkræ holdes adskilt fra det uvaccinerede, eller det vaccinerede fjerkræ udelukkende er vaccineret med en inaktiveret vaccine.

Derfor lige denne præcisering, som jeg har afklaret med både min egne dyrlæge samt med veterinærmyndighederne i Fødevarestyrelsen.

Sælgere af høns, som blive solgt af registrerede opdrættere / forhandlere i Danmark, skal kunne dokumentere, at hønsene er vaccineret tre gange mod new castle disease, før de sælges / flyttes.

De første 2 vaccinationer foretages med, hvad betegnes som levende vacciner, når kyllingerne er henholdsvis ca. 3 uger og mellem 6 og 9 uger gamle.

Denne vaccine opblandes med vand og forstøves ud over dyrene i den rigtige mængde.
Der kan ved denne type vaccination ske en smittespredning til ikke vaccinerede dyr, og derfor må kyllingerne ikke sættes sammen med ikke vaccinerede kyllinger / høns efter vaccinationen.
Efter 14 dage, vil der ikke længere være smitbare levende vaccinationsrester på kyllingerne.

Når hønsene er mellem 14 og 20 uger gamle, skal hønsene vaccineres 3. gang. Denne gang med en inaktiv vaccine, som ingives med sprøjte til det enkelte dyr.

Så er dyrene færdigvaccinerede, og dyrene må nu gerne sættes sammen med ikke vaccinerede høns, da der ikke længere er fare for smittespredning.

Jeg sælger ikke hønniker, som er under 14 uger gamle, og de er derfor altid færdigvaccinerede, når de sælges.

Vaccinationsdata skal medsendes hønsene ved salg.
Vi medsender derfor vaccinationspapir, som angiver seneste vaccination med levende vaccine samt data for inaktiv vaccine.

Jeg håber, at denne beskrivelse giver klarhed over situationen.

Problemer med hønsene


Siden er under opbygning

Oftest opstående problemer med høns

Der kan opstå forskellige problemer med høns, også selv om man passer dem godt efter alle kunstens regler.
Jeg har herunder nævnt nogle af de problemstillinger, som jeg selv har erfaret, eller som mine kunder oftest har kontaktet mig desangående.
De nævnte forslag til løsninger har jeg fundet både ud fra egne erfaringer samt ved at konsultere dyrlæger, fjerkræavlere samt fodereksperter.
Det skal nævnes, at der kan være mange andre årsager og behandlingsløsninger, end de herunder nævnte.
Jeg gør opmærksom på, at hvis man er i tvivl eller dyrene lider, så skal man kontakte dyrlægen.

Fjerpilning

Der kan være flere årsager til at hønsene piller fjer. Det kan være mangeltegn, men oftest er det stressrelateret.

Årsag: Kalkmangel.
Løsning: Sørg for, at hønsene altid har adgang til kalktilskud i form af hønseskaller.

Årsag: Utøj (lus og lopper)
Løsning: Sørg altid for, at hønsene har mulighed for at sandbade. Det er deres måde til at holde fjerdragten i orden og fri for utøj. Brug sand som strømateriale i hønsehuset, så kan hønsene sandbade altid, og det uønskede utøj bryder sig ikke om sand. Ved udskiftning af høns eller ved angreb af utøj, rens huset godt og desinficer. Fjern også redematerialer og desinficer rederne. Hvis hønsene er angrebet af utøj, er det oftest nemmest at skifte dem ud. Hvis ikke du vil det, så kontakt dyrlægen, for at få oplyst et middel.

Årsag: Saltmangel
Løsning: I perioder med meget varmt vejr, kan hønsene komme til at lide af saltmangel. Det skyldes, at de drikker langt mere og har større udvaskning af salt, end deres foderoptag kan erstatte.
Sæt en ekstra skål med drikkevand med salt i. Der skal ikke mere end en halv teske salt i 20 l vand.
Putter du for meget salt i, risikerer du, at hønsene dør, da deres nyrer ikke er ret gode til at udskille salt.

Årsag: Manganmangel
Løsning: Bland lidt manganpulver i foderet en gang om ugen. 1 dl pr 20 l foder.

Årsag: Stress som følge af flytning / sammenblanding af hønseflokke. Hvis du vil flytte og sammensætte hønseflokke, så gør det, når det er mørkt. 
Som oftest vil flytningen ikke give problemer, når dyrene "vågner op" sammen. Giv dem desuden en masse rodemateriale i form af ukrudtsplanter, nedfaldne blade og lignende.
Hvis du alligevel bemærker, at nogle af hønsene er hårde efter de andre, så fjern dem fra flokken i en periode, til der er faldet ro på.

Årsag: Kedsomhed / dårlig vane.
Løsning: Høns kan også kede sig, og det kan udvikle sig til en dårlig vane med fjerpilning. Det kan være meget svært, at vænne høns fra at pille fjer, når det først er blevet en dårlig vane. Det rammer især høns, der har et meget lille område, at være på. Udkig synderen og fjern den, og giv de andre høns en masse rode / skrabemateriale.

Årsag: Manglende fjer / blødning.
Løsning: Hvis problemet er opstået og hønsene har pillet fjer, så nogle bliver nøgne / bløder, så isoler de skadede, til de er helet og har fået fjer igen. Det er næsten umuligt, at få de andre til ikke at pille i et sår eller pigget område.

Årsag: Foderskift.
Løsning: Et pludseligt foderskift kan stresse hønsene, så de starter med at pille fjer. Lav derfor altid foderskiftet gradvist over en uges tid.