Galloway kvæg


Hidtil har vi opfedet jersey stude til slagtning, når de er to år gamle. Vi synes dog, at der de sidste par år, har været for mange problemer med de indkøbte kalve og ammekøer. Kalvene har døjet med dårlige maver og køerne har haft for mange ben og klovproblemer. Dette, sammenholdt med afhorning og kastration af kalvene, har medført for store dyrlægeudgifter. Det har været synd for dyrene, ikke rart at se på og heller ikke godt for økonomien.
Tanken, om at have en stamme af egne moderdyr, så vi ikke er afhængig af at modtage dyr fra indendørs staldsystemer, har derfor været nærliggende.
Jeg har derfor brugt en del tid på at finde en kvægrace, der kunne passe ind i vores bedrift.
Det skulle være rolige dyr, gerne hornløse. De skal være sunde, lette at passe, nøjsomme og kunne gå ude året rundt. Køerne skal have let ved at kælve og være gode moderdyr. Alt dette uden at der bliver gået på kompromis med kødkvaliteten. Valget faldt derfor, efter at have talt med flere kvægavlere og min slagter, på galloway. 

De kommende kviekalve, vil nok blive solgt til levebrug medens tyrekalvene bliver slagtet, når de er 18 mdr. gamle. Galloway tyre har en rigtig fin slagtekvalitet, når de er 18 mdr. gamle. Ved at vælge galloway behøver vi  ikke at udsætte dyrene for hverken afhorning (da de er hornløse) eller kastration, samtidig med, at vi får noget fantastisk godt kød at sælge.

 

Salg af dyr til levebrug

Ikke flere dyr til salg i 2022.