Vort slagtefjerkræ


Vores fjerkræ

Vi startede med opdræt af frilandsfjerkræ i 2000.
De mange års erfaringer kommer kunderne til gode ved, at vi ved, hvordan fjerkræet skal have det, og med hvad de skal fodres, får at opnå allehøjeste slagte- og kødkvalitet og dermed mindst svind ved tilberedning.
Hos os får fjerkræet udelukkende kvalitetsfoder og bliver fodret langsomt op under hele opvæksten. Vi tilsætter ikke hvede i foderet, da det bare giver federe dyr.
Dyrene bliver ikke slagtet, når de er tungest, men når de har opnået bedste kødkvalitet.
Fjerkræet, som vi sælger, er udelukkende af eget opdræt og er 100% frilands.
Frilandsopdrættet fjerkræ med gode opvækstforhold og ordentlig fodring vil ofte være dyrere end indendørsopdrættet eller hurtigt opfedet frilandsfjerkræ, der har haft mindre plads at bevæge sig på.
Dette skyldes, at dyrene bevæger sig mere og dermed også har et større foderindtag pr. kg. tilvækst. 

Dyrene bliver slagtet kun ca. en halv times kørsel fra bedriften.
Vi indfanger selv dyrene og transporterer dem til slagteriet, så vi kan stå inde for, at det gøres så nænsomt som muligt.
Hver dyreflok bliver sendt til slagt på en gang. Dette for at undgå, at uroen fra indfangningen stresser de tilbageværende dyr.
Stress ville påvirke kødkvaliteten på de tilbageeværende dyr.
Der skal tages maximalt hensyn til dyrene under indfangning, for ikke at stresse dem mere end nødvendigt.
Uanset om dyrene slagtes på bedriften, eller de skal transporteres til et slagteri, undgår man ikke, at de skal fanges og puttes i transportkasser.
Der vil også altid være en ventetid i kasserne under slagteprocessen, hvis man har en vis mængde dyr.

 

Hos os bliver dyr, som vi vurderer ikke er i trivsel, slået ned og kasseret, så snart de måtte vise tegn på mistrivsel under opvæksten. Dette sikrer at flokkene som helhed er sunde, og at kun sunde, førsteklasses dyr bliver slagtet og kommer på kundernes middagsbord.


At dyrene bliver dyrlægekontrolleret, slagtet, pakket, vejet, mærket og indfrosset på slagteriet af uvildige professionelle mennesker sikrer, at kun dyr, der er 100% i orden, kommer hjem til salg, og at kvalitet, datomærkning og vejning er i orden.
Transport, opbevaring og håndtering af fjerkræet foregår udelukkende af veterinærgodkendte aktører, og gårdbutikken er under veterinærmyndighedernes tilsyn.

Ærlighed, kvalitet og dyrevelfærd i højsædet.

NB: Vi anbefaler, at man, hvis man har opbevaringsmulighed for det, køber julefjerkræ gerne året før det skal bruges.

Da fjerkræet er frosset ned umiddelbart efter slagt, er der ikke sket nogen modning.
Dette kan ske i fryseren, selv om det går noget langsommere.