Generelt om hønsene og bedømmelser


Racehøns eller hybridhøns

Der er nogen snak om hybrid høns kontra racehøns.
Blandt andet, om hybridhøns er dårligere høns end racehøns

Jeg vil derfor lige give en kort beskrivelse her.

Racehøns er høns, der er kørt renavl på i mange generationer, således at der er rimelig sikkerhed for, at afkom af dyrene kommer til at ligne forældredyrene både hvad angår udseende og egenskaber. Der kan stadig ske undtagelser fra dette.
Generelt kan man sige, at racehøns ikke er sundere eller bedre høns end hybridder, men man har større sikkerhed for avkommet, hvis man ønsker at avle videre på dem.

Hybridhøns er høns, som er fremkommet ved sammenkrydsninger af to eller flere racer, hvorved man prøver at opnå optimale egenskaber fra de anvendte forældredyr.
Oftest er der tale on første eller andengangskrydsninger.
Man kan derfor ikke være sikker på, at afkommet kommer til at ligne forældredyrene, selvom man anvender både hane og høne af samme type.
Om hybridder lægger flere eller større æg end racehøns, afhænger helt af, hvilke racer man har brugt til at krydse sammen, men ofte er ønsket med hybrider flere æg, større æg, ægfarve samt robuste, sunde høns.

Under de enkelte hønseracer, som vi sælger, er angivet under beskrivelsen af den enkelte høne, om der er tale om hybrider.

Jeg vil gøre opmærksom på, at alle hønsene er "massefremstillede". D.v.s. de er produceret på et stort hønseri. Deraf også de yderst rimelige priser.

Det kan ikke garanteres, at der ikke kan forekomme høns inden for de enkelte racer (som ikke er betegnet som hybridhøns), som ikke er 100 % racerene.
Hvis man ønsker garanterede racerene høns / udstillingshøns, skal man i stedet henvende sig hos racehønseforeningerne, som vil kunne oplyse om forhandlere.

Mine bedømmelser af hønsene

Nærmere beskrivelse af de enkelte høns, finder man ved at klikke på billederne af hønsene på siden "Høns".

I underliggende tabel har jeg prøvet at give en bedømmelse af hønsenes vigtigste egenskaber.
Det er lavet ud fra, hvad de fleste kunders spørgsmål går på.
Det skal understreges, at det udelukkende er min egen bedømmelse af hønsene.
Bedømmelsen går fra A det bedste til C det dårligste.

Kolonnen ydelse: sammenfatning af ægstørrelse og mængde.
Kolonnen slagt: bedømmelse af slagtevægt på både høner og eventuelle slagtekyllinger.
Kolonnen udseende: en samlet bedømmelse af fjerdragtens særprægethed og generelle usdeende.
Kolonnen temperament: sammenfattet af om hønsene er rolige, tillidsfulde og egnet til at have sammen med andre.

Under tabellen kan du finde mere uddybende beskrivelser af de enkelte hønsetyper.
NB: Start æglægning kan variere fra det beskrevne. Ændring af foder, flytning eller anden form for stress kan medføre senere start. Det beskrevne er alderen ved start om foråret, når dagene er tiltaget i længde. Når dagene bliver kortere starter æglægningen senere.

HønsetypeEgenskaber

Ydelse 

Slagt

Udseende

Temperament

Rosengård rød

A

C

B

B

Rosengård hvid

A

C

B

B

Rosengård sort

A

B

B

A

Rosengård tværstribet

A

A

A

B

Rosengård spættet

A B B B

Rhodelænder

A

B

A

A

Sølvblå Kønigsberger

A

B

A

A

Maran

B

B

A

A

Grünleger

A

C

B

B

Italiener

A

B

A

A

Sølvhals

B

B

A

B

Lys Sussex

B

A

B

A

Mørk Sussex

B

A

B

A

Druffler Haube

C

C

A

B

 

Welsumer dværg

C

C

A

B

 

Vorwerk

C A A B
Araucaner (ikke bedømt endnu)